Dôkaz o solventnosti

1129

dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti, izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je

Podijeli Facebook Twitter LinkedIn. Zahtjev za izdavanje informacije o bonitetu/solventnosti 26. 10. 2020. 126kb.

  1. Bnd na usd
  2. Pridať prostriedky na účet paypal
  3. S & p 500 najvyššia v histórii 2021
  4. Čo je príbuzná kryptomena
  5. 129 00 eur k nám
  6. Libra marockému dirhamu
  7. Vklad fiat crypto.com
  8. Najlepšia peňaženka na nákup ethereum v indii

Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun) 4. Dokaz o solventnosti poslodavca: Banka: Ovjerena kopija: Dokaz o podmirenim poreznim obavezama: Porezna ispostava: Original: Dokaz o uplati naknade troškova: Banka/pošta: Original: Ostale informacije. Rok Obavještenje Važenje; 15 dana: Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti; dokaz o izvršenoj uplati jamčevine; broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine; za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Dokaz o solventnosti gospodarskog subjekta ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana do dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave.

31 ožu 2015 Potvrdu o solventnosti BON - 2 ili SOL - 2 izdaje FINA odnosno poslovna Dostavlja se potvrda pod imenom BON 2 ili SOL 2 ovisno da li ga 

Dôkaz o solventnosti

III.2.3) Tehnička sposobnost Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima – sukladno dokumentaciji za nadmetanje; Dokaz o solventnosti (BON -2i/ili SOL -2) za domaće ponuditelje, ili drugi ekvivalentni dokaz koji izdaje komercijalna banka kojim se dokazuje kako račun ponuditelja nije bio blokiran duže od 30 dana u posljednjih 180 dana prije datuma izdavanja dokumenta o solventnosti. 3) dokaz da raspolažu iznosom novčanog dela osnovnog kapitala koji je propisan članom 73. stav 1.

Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od : banke kod koje poslodavac ima račun) 4. Podaci o radnom mjestu, vrsti

Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima od strane pravnog lica, koje nije starije od 90 dana ili ugovor zaključen sa Poreskom upravom o pladanju neizmirenih obaveza u ratama; 6. Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade. Naknada za izdavanje potvrde iz Registra isnosi 1.000,00 dinara. Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br.

Dôkaz o solventnosti

To znači da naručitelj može, ali nije u obvezi propisati dostavu dokaza financijske sposobnosti ponuditelja. Odluci naručitelja za propisivanje financijske sposobnosti treba prethoditi detaljna analiza predmeta nabave i utvrđivanje stvarne potrebe za dokazima d) dokaz o solventnosti pravne osobe koja izdaje pozivno pismo, e) uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obvezama i doprinosima ili ugovor zaključen s poreskom upravom o plaćanju neizmirenih obveza u obrocima, f) kod obveznika neizravnih poreza dokaz izdat od strane Uprave za neizravno oporezivanje o izmirenim 4) dokaz o solventnosti podnosioca zahtjeva; 5) dokaz nadležnog organa da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije osuđivan o za krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, kao i za druga krivična financial solvency prijevod u rječniku engleski - hrvatski u Glosbe, online rječnik, besplatno. Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima.

Dôkaz o solventnosti

3) dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama podnosioca zahtjeva; 4) dokaz o solventnosti podnosioca zahtjeva; 5) dokaz nadležnog organa da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije osuđivano za krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, protiv čovječnosti DRŽAVLJANI RUSKE FEDERACIJE. Kao država članica Europske unije, Hrvatska primjenuje Sporazum između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavljenju izdavanja viza građanima EU i državljanima Ruske Federacije. Ruski državljani ne trebaju vizu za putovanje u Hrvatsku, ako su: nositelji diplomatskih putovnica, temeljem Sporazuma o olakšanom izdavanja viza, sklopljenom između Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Ev. broj: 8/2016 7 / 14 Dokaz o solventnosti Popis benzinskih postaja Ispunjeni uvjeti sposobnosti: DA/NE NE DA Računska ispravnost ponude Cijena ponude, kn, bez PDV-a (nakon računske provjere) 52.275.534,00 51.153.714,00 … Validnost dokaza o solventnosti Pročitaj više → Dodano: 01.07.2020. PITANJE: Tenderskom dokumentacijom smo zahtijevali da Ponuđači dostave dokaz o solventnosti (od poslovne banke) kojim se dokazuje da ponuđač nije imao blokiran račun u proteklih godinu dana računajući od datuma objave obavještenja o nabavci. Obavještenje o nabavci 3.

Potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu BON- 2/ SOL-2 podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana na dan podnošenja  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;   5 srp 2018 navela da smatra da je Potvrda o solventnosti transakcijskog raduna kod Raiffeisen bank d.d.. BiH broj: 02838/lS od 30.07.2018. godine za  23 tra 2019 o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Ivankovo (Službeni dokaz o upisu u sudski ili drugi registar te dokaz o solventnosti (za  2 okt 2015 Konzorcij, izbran za urejanje povodja Soče, bo moral še enkrat predložiti reference ter dokaz o plačilu davkov in solventnosti. Objavljeno. 19 ožu 2018 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (N.N.

v) potvrdu o solventnosti društva iz RS koje u FBiH osniva filijalu, g) dokaz o članstvu društva iz RS u Zaštitnom fondu FBiH. (2)Agencija RS obavještava društvo iz RS da je Agenciji FBiH proslijeĎen zahtjev i dokumenti iz stava 1. ovog člana. Član 9. – dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, odnosno podatke iz sudskog registra za pravne osobe i dr.) – izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga koji ne smije biti stariji od 60 dana Dokaz: – Ponuditelj treba dostaviti Izvješće o transakcijskim računima koje izdaje Centralna banka BiH iz kojeg se vidi koliko računa ima ponuditelj, u kojim bankama, njihovi brojevi i status (Izvješće ne smije biti starije od datuma objave obavijesti o nabavi za predmetnu nabavu), s odgovarajućim bankovnim potvrdama/uvjerenjima – o Dec 29, 2020 · Dokaz o solventnosti; Dokaz o nekažnjavanju; Referens listu; Prikupljanje ponuda u periodu: 29.12.2020. do 08.01.2021. (eod) Uprava Društva zadržava pravo LUKOIL Croatia d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, zatraženo je upotpunjavanje ponuda u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja zahtjeva.

Objavljeno. 19 ožu 2018 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (N.N. 125/11), dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije bio blokiran više od  10 pro 2015 Isprava o solventnosti (SOL -2 (BON- 2) ili odgovarajuća potvrda banke) poziva za nadmetanje ne smije biti dokaz o urednom izvršenju  9 kol 2017 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Sluibeni glasnik Dokaz o solventnosti koji se odnosi na glavni radun Ponuditelja, izdat  21 tra 2017 Više o dodatnim pogodnostima saznajte na VISA Internet stranici: a za osobe slobodne profesije potvrda nadležne komore o upisu u Izvješće o solventnosti ( BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna 20 lis 2016 opcih odredaba o Fondu za azil, migracije i integraciju i o 9.

vybrat peníze paypal kredit
tai-tai význam
kolik je právě teď ve velké británii manchester
cena těžební karty fpga
jak se vyhnout poplatkům na coinbase pro

Dokaz o solventnosti poslodavca. (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun). 4. Podaci o radnom mjestu, 

10. 2020. 106kb. BON-2* BON-2/ 1 izdani primjerak.

Sadrži proširene podatke o bonitetu poduzetnika. Više informacija. BON-1/S. Izvještaj BON-1/S sadrži bonitetne informacije na hrvatskome jeziku koje se odnose na određenog poslovnog subjekta iz Slovenije. Više informacija. Press centar O nama Uvjeti korištenja #zanasuzemlju.

ovog pravilnika, 3) potvrdu o solventnosti društva iz RS koje u FBiH osniva filijalu, 4) dokaz o članstvu društva iz RS u Zaštitnom fondu FBiH, ako se radi o društvu koje ima 2. Dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve zaposlene/uvjerenje o poreznoj registraciji (broj i datum potvrde o izmirenim obavezama/rješenja o poreznoj registraciji) 3.

Dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve zaposlene/uvjerenje o poreznoj registraciji (broj i datum potvrde o izmirenim obavezama/rješenja o poreznoj registraciji) 3. Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun) 4. financial solvency prijevod u rječniku engleski - hrvatski u Glosbe, online rječnik, besplatno. Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima.